Implantat

Implantater kan erstatte tapte tenner, vanligvis gjelder dette enkelttenner.

Bestill time
Implantat

Implantat

Når en eller flere tenner mangler er det i mange tilfeller mulig å erstatte med implantater.

Det vanligste tilfellet er når en enkelt tann mangler - og det kun er ønske om å erstatte denne.

Et implantat er kort fortalt en titanskrue (fikstur) som plasseres i kjevebenet og skal gro fast der. Dette kan ses på som en analog til en rot.

Når tilhelingen er komplett konstrueres en toppskonstruksjon og festes til denne. Implantatet vil da se ut og fungere mye som en tann.

Innsetting av et enkelt implantat med ukomplisert forløp koster i Blid totalt 29.995,-

Dette inkluderer:

  • Forundersøkelse hos spesialist eller tannlege med spesiell kompetanse innenfor implantatbehandling.
  • Nødvendige røntgenbilder og evt kliniske foto
  • Kirurgisk innsettelse (med anestesi og engangsartikler)
  • Evt distanseoperasjon
  • Fremstilling av implantatkrone, tilpasning og etterkontroll av denne.

Implantatbro:

Vi lager også bro-konstruksjoner på implantater når det er flere tenner som skal erstattes.

Dekkprotese på to implantarer:

Har du en løs underkjeveprotese som ikke fungerer?

Vi hjelper deg også med fremstilling av dekkprotese på to implantater i tannløs underkjeve. Dette er en løsning som vil sørge for at underkjeveprotesen sitter bedre fast.

Her vil mange ha krav på HELFO-refusjon; og betaler da kun en egenandel. Prisen viser til egenandelen for både den kirurgiske innsettingen av implantatene og dekkprotesen.

Vi har flere tannleger som har godkjenning i implantatprotetikk fra Helsedirektoratet. Disse vil hjelpe deg dersom du har rett på Helfo-refusjon på denne typen behandling.

Kontakt oss for mer informasjon om implantatbehandling.

Implantater krever nøye oppfølging det første året etter innsetting, samt årlig kontroll av både toppkonstruksjon og fikstur i alle år etter.

Bestill time
FAQS

Ofte stilte spørsmål

No items found.