Tannlege Ingrid

Ingrid er utdannet ved Universitetet i Bergen. Hun er en omsorgsfull og kvalitetsbevisst tannlege, som er opptatt av at du skal føle trygg og godt ivaretatt.

Finn ledig time

Tannlege Ingrid

Ingrid er utdannet ved Universitetet i Bergen. Hun er en omsorgsfull og kvalitetsbevisst tannlege, som er opptatt av at du skal føle trygg og godt ivaretatt.

Tannlege Ingrid

Tannlege Ingrid

Tannlege Ingrid jobber ved vår klinikk på Sagene.

Før Ingrid begynte i Blid jobbet hun som tannlege på Fauske hvor hun jobbet med et bredt spenn av pasienter; fra barn til voksne pasienter, i tillegg til rus og pasienter med nedsatt funksjonsevne. Hun utfører alle type behandlinger, fra den årlige tannsjekken til kirurgi og rotfylling.

Ingrid er en blid og kvalitetsbevisst tannlege som sørger for at du føler deg godt ivaretatt og får en hyggelig tannlegeopplevelse. Hun har erfaring med å behandle pasienter med tannlegeskrekk (odontofobi) og tilpasser behandling slik at du følger deg trygg underveis.

Ingrid forklarer godt og formidler tannhelse på en enkel og forståelig måte, og gir deg tips og råd til hvordan du best ivaretar egen munn- og tannhelse frem til neste besøk.

Hun er utdannet tannlege ved Universitetet i Bergen.

Velkommen til Ingrid og et hyggelig tannlegebesøk!

Send mail til Tannlege Ingrid