Hvor mye dekker HELFO hos tannlegen?

Tannlege Anne
November 2023
2 min estimert lesetid

Helfo er Helseøkonomiforvaltningen hos Helsedirektoratet og dekker enkelte utgifter til privatpersoners helsetjenester. Les mer om hva ordningen dekker og om du har rett til denne refusjonen her.

Hva dekker HELFO hos tannlegen?

Personer over 20 år må i utgangspunktet betale for utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak for pasienter med enkelte sykdommer, tilstander eller skader. Per i dag (november 2023) finnes det også egne rettigheter for deg som fyller 21 til 24 år i gjeldende kalenderår. Les mer om dette her.

Det er totalt 15 tilstander som gir stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Les mer utfyllende om de her.

 1. Sjelden medisinsk tilstand.
 2. Leppe-kjeve-ganespalte.
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensede vev eller hoderegionen for øvrig.
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve.
 6. Periodontitt.
 7. Tannutviklingsforstyrrelser.
 8. Bittanomalier.
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon.
 10. Hyposalivasjon (munntørrhet).
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer.
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade.
 13. Tanskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade.
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven.

Det er tannlege eller tannpleier som vurderer om du faller inn under en av disse kategoriene og dermed har krav på støtte fra Helfo. Under en undersøkelse vil vi kartlegge og informere om eventuelle refusjoner du har krav på. For noen tilstander kreves en legeerklæring fra fastlegen din som et vedlegg i tannlegejournalen. Tannlegen vil i så fall informere deg om dette, slik at du får innhentet nødvendig dokumentasjon.

Hvordan får du refusjon fra HELFO?

Alle behandlerne i Blid Tannhelse har direkteoppgjør med Helfo. Det vil si at behandlerne får refundert direkte den delen av behandlingen som Helfo dekker. Du som pasient trenger derfor ikke å søke om refusjon selv eller legge ut for denne delen av behandlingens kostnad, men kun den delen du må dekke selv.

Frikort for tannlegebehandling

Når en pasient har betalt over et visst beløp i egenandeler over ett kalenderår, vil de motta et frikort som fritar pasienten fra ytterligere egenandeler for resten av kalenderåret. Enkelte tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen kan gi opptjening til frikort. Du kan lese mer om dette her.