HELFO - slik får du refusjon

Vi har direkteoppgjør med Helfo slik som du som pasient kun betaler egenandelen.

Bestill time
HELFO - slik får du refusjon

Kort om Helfo


Personer over 20 år må i utgangspunktet betale for utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak for pasienter med visse sykdommer, tilstander eller skader. Det er tannlege eller tannpleier som vurderer om du faller inn under noen av disse kategoriene og dermed har krav på støtte fra Helfo. 

Helfo er Helseøkonomiforvaltningen hos Helsedirektoratet. Helfo forvalter hvert år om lag 35 millioner kroner, som omfatter blant annet individuell refusjon av privatpersoners utgifter til tannhelse.


Hva er trygderefusjon?

Hensikten med bestemmelsene i folketrygdloven § 5-6 er å gi utvalgte grupper refusjon for tannhelsetjenester. All tannbehandling som det gis stønad til er unntaksbestemmelser.

Det er ikke NAV som yter trygerefusjon, slik mange tror. Det er HELFO, Helseøkonomiforvaltningen, som forvalter regelverket.

For å fastslå om man tilhører gruppen som får trygderefusjon må man ha en undersøkelse hos tannlege.

Hvem kan få refusjon fra Helfo?

Tannbehandling må være medisinsk nødvendig for å utløse rett til stønad fra folketrygden. Vi som tannleger har oversikt over om din behandling vil støttes av Helfo.

Det er totalt 15 tilstander som gir stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Les mer utfyllende om de her.

Følgende grupper kan få deler eller hele behandlingen dekket av Helfo:
 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon (munntørrhet)
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven


Det er tannlegen som diagnostiserer og vurderer hvorvidt du faller innenfor en av disse gruppene. Det er derfor ikke nok at du som pasient antar at du faller innenfor. I en undersøkelse vil vi kartlegge og informere om eventuelle refusjoner du har krav på. For noen tilstander kreves en legeerklæring fra fastlegen din som et vedlegg i tannlegejournalen. Tannlegen vil i så fall informere deg om dette, slik at du får innhentet nødvendig dokumentasjon.

Eksempler på personer som typisk har rett på refusjon: 

 • Dersom du gnisser tenner, har store tannslitasjer på tennene, og må få hjelp til oppbygging og gjenoppretting av funksjon.
 • Om du har tre eller flere barnetenner fordi de ikke ble byttet ut med voksentenner (med mindre det er fortenner, da er det nok med én).
 • Personer som har tannkjøttsykdom (periodontitt) og opplever tanntap på grunn av dette vil få refusjon for å erstatte tennene. Dette gjelder kun til og med femte tann i rekken, når du teller forfra. 
 • Et annet eksempel er tannulykker som skjer på fritiden. For eksempel om du har knekt en tann ved en fallulykke på sykkel vil du få refusjon for å bygge opp igjen tannen din. Man må dokumentere at skaden har skjedd, så det er veldig lurt å ta vare på dokumentene fra forsikringsselskap og NAV dersom uhellet skulle skje.


Vær oppmerksom på at dersom du har rett på tannbehandlingen i den offentlige tannhelsetjenesten kan du som hovedregel ikke få refusjon fra Helfo som en del av folketrygden.

Hva betyr direkteoppgjør?


Blid tannhelse har direkteoppgjør med Helfo. Vi får da refundert den delen av behandlingen som Helfo dekker direkte. Direkteoppgjør betyr at du som pasient ikke trenger å søke om refusjon selv eller gjøre noe av papirarbeidet. Alt foregår elektronisk, og vi søker for deg.

Har jeg krav på frikort?

Frikort egenandelstak 2 gjelder for enkelte former for tannbehandling. Egenandelssummen er på 2176kr (2020). Når du stiger over denne vil du bli tilsendt et frikort i posten, dette foregår også automatisk når vi sender oppgjør til Helfo for behandlingen din, du trenger bare å opplyse oss om at du har fått det tilsendt. Dersom du overstiger summen uten å gi beskjed eller mottar frikortet vil Helfo uansett tilbakebetale deg på den kontoen du brukte når du betaler for behandlingen.  Bestill time
FAQ

Ofte stilte spørsmål

No items found.